FELICITACIÓ DE LA PARRÒQUIA

De part de la Parròquia, que la joia de Nadal arribi a tothom