Voluntariat

Entenem per voluntaris tots aquells que fan serveis en diferents àmbits de la parròquia que es poden veure en  les diferents comissions…

Especialment aquí posem els qui “fan guàrdia” a l’Església.

Hi són una hora setmanal. A triar.

  • Acullen. Orienten.
  • Eduquen el silenci i la pregària
  • Responen a les qüestions que se’ls demana.
  • Fan de pont, si cal, amb els responsables de la parròquia
  • Ofereixen les publicacions que té la parròquia.
  • Estan pendents del què passa a l’interior del temple o de la Capella del Santíssim