Confirmació

Confirmació

Cal apuntar-se a 3er ESO.

Dura dos cursos.

Els joves o adults que ho demanin es fa un curset per cada grup amb un ritme i un temps propi.