Pregària vespertina

Tots els dies feiners a les 19:00h Rosari

i de 19:30h a 20h

Celebració de la Paraula a la Capella del Santíssim.

Un ministre de l’Eucaristia farà la Celebració i distribuirà la Comunió.