Capella del Santíssim

Les seves línies, el formigó de les parets, la llum que entra i la fusta, són evidència de l’austeritat que afavoreixen l’atenció a l’essencial: el Sagrari . També hi trobem un confessionari amb un estil propi. La capella s’ha enriquit amb dos murals/ceràmica de l’artista reusenca Neus Segrià. L’un és del primer llibre de la Bíblia, la Creació i l’altre, del llibre de l’Apocalipsi: Les Noces de l’Anyell.