Liturgia

És l’Equip que es responsabilitza de les celebracions litúrgiques.

Es reuneix abans dels diferents temps litúrgics i sempre que faci falta

Es cuida de garantir:

  • Lectors
  • Escolans
  • Cants
  • Flors
  • Ambientació
  • Ministres de l’Eucaristia