Matrimoni

matrimoni

DATA:

Comunicar-ho al despatx parroquial almenys mig any abans del casament. (telf 977 31 66 59)

 HORA, DIA I LLOC:

Triar el dia, l’hora i lloc d’acord amb el mossèn.

 CURSET PREMATRIMONIAL

Assistir a un curset a nivell arxiprestal.

Es fa a la parròquia de Sant Joan Baptista.

Es donarà un Certificat  que forma part del papers.

 PREPARACIÓ DELS EXPEDIENTS

Es necessita:

Fe de Baptisme

Fotocòpia del D.N.I.

Fotocòpia del llibre de Família o Certificat de naixement

Certificat del curset.

Dos testimonis.

PREPARACIÓ DE LA CELEBRACIÓ

Cal preparar la Celebració amb el mossèn que hi assistirà.

SAGRAMENTS

Cal que els nuvis hagin rebut el sagrament de la Confirmació i es recomana rebre el sagrament del Perdó i l’Eucaristia poc abans del Casament.