Unció dels malalts

 

Celebració comunitària anual.

Sempre que es demani, contactar amb el mossén.  

(telf 977 31 66 59)